dot-merkintä

Renkaan DOT-merkintä (Department of Transportation) vastaa sen valmistuspäivää. Se koostuu neljästä numerosta, jotka merkkaavat valmistusviikkoa ja -vuotta.Esimerkiksi: DOT B94W HWNX 3903

  • B9: Tehtaan oma koodi, valmistuslinja TMS.
  • 4W: Valmistajan kokokoodi.
  • HWNX: Valmistajan tunniste.
  • 3903: Kuvan rengas on siis paistettu viikolla 39 vuonna 2003.

Voiko ostaa ja ajaa renkailla, jotka on valmistettu 3 vuotta sitten ilman, että se vaikuttaa renkaan suorituskykyyn?

Renkaan ikääntyminen

Rengasalan yhteisen näkemyksen mukaan rengas säilyttää käyttämättömänä ja oikein varastoituna alkuperäiset tekniset ominaisuutensa jopa viisi vuotta. Renkaat pitää säilyttää puhtaina, kuivassa ja viileässä paikassa sekä suojassa auringonvalolta. Renkaan kokonaisiäksi suositellaan enintään kymmenen vuotta valmistusajankohdasta. Renkaan valmistusajankohta selviää renkaan kyljestä DOT-merkinnän yhteydestä. Valmistusajankohta merkitään nelinumeroisella tunnuksella. Esimerkiksi 0817 tarkoittaa viikkoa 8 vuonna 2017.

Uusina myytävät renkaat voivat olla enintään viisi vuotta aiemmin valmistettuja. Hyvän kauppatavan mukaista on kuitenkin informoida asiakasta renkaan valmistusajankohdasta, jos kyseessä on yli kolme vuotta vanhat renkaat. Renkaat alkavat ikääntyä toden teolla vasta niiden käyttöönoton jälkeen.

Meidän tuotteissa on lähes aina ilmoitettu, jos rengas on yli 3-vuotta vanha, tämä ei kuitenkaan tarkoita, että rengas olisi menettänyt ominaisuuksiaan.

Tiivistelmä henkilöauton renkaan ikääntymisestä

Renkaan kokonaisikä; suositus enintään 10 vuotta

Renkaan kokonaisikä = renkaan tekninen ikä valmistusajankohdasta, joka on merkitty renkaan kylkeen nelinumeroisena tunnuksena DOT-merkinnän yhteyteen; kansainvälisen käytännön mukaisesti renkaan kokonaisiäksi suositellaan enintään 10 vuotta

Renkaan käyttöikä; suositus enintään 6 vuotta

Renkaan käyttöikä = renkaan ikä käyttöönotosta; renkaalle on vaikea määrittää mitään tiettyä maksimikäyttöikää, koska renkaan kuluminen ja ikääntyminen riippuvat monista eri tekijöistä; kansainvälisen käytännön mukaisesti renkaan käyttöiäksi suositellaan enintään 6 vuotta, mutta yleensä renkaat kuluvat loppuun huomattavasti sitä nopeammin

Uusina myytävät renkaat; suositus enintään 5 vuotta

Uusina renkaina voidaan myydä enintään 5 vuotta aiemmin valmistetut renkaat, koska renkaat säilyttävät oikein varastoituna alkuperäiset tekniset ominaisuutensa jopa 5 vuotta; hyvän kauppatavan mukaisesti asiakasta informoidaan renkaan valmistusajankohdasta, jos kyseessä on yli 3 vuotta vanhat renkaat